Zahvaljujući donaciji Udruge AvioRadar, bTech simulator leta dobiva novi softver za simulaciju leta, Prepar3D, proizvođača vojnih zrakoplova Lockheed Martin. Riječ je o jednom od najsofisticiranijih softvera za simulaciju leta na tržištu. Prepar3D je mnogo napredniji od sadašnjeg softvera u pogledu realističnosti kako samog leta, tako i modela zrakoplova i okoline. Novim softverom se podiže kvaliteta simulacije leta i samog simulatora, koji s Prepar3D-om postaje sve bliži profesionalnim simulatorima leta. Uz to, instalacijom novog softvera, bTech simulator leta postaje hibridni simulator, koji će moći raditi na 2 simulacijska softvera, sadašnjem Microsoftovom FlighSimulatorX i novim Lockheed Martinovim Prepar3D. Još jednom zahvaljujemo Udruzi AvioRadar na ovoj donaciji, koja uvelike pomaže u daljnjem provođenju projekta.