Konstrukcija / Construction

Konstrukcija je dobivena opsežnim proračunima čime smo osigurali ekonomičko iskorištavanje metala i maksimalnu sigurnost. Cijeli će sklop biti izrađen od visokokvalitetnog aluminija s dodatcima magnezija, čime konstrukcija poprima optimalnu čvrstoću. Sklop će biti spojen pomoću vijčanih spojeva i pomoću zavarivanja, čija kombinacija osigurava maksimalnu čvrstoću i stabilnost.

As a result of mathematical calculations, we have made a construction which insures economical usage of materials and maximum safety. The whole assembly is going to be created from high-quality a/uminum with magnesium from which construction will have its optimal stability ft will be connected with screw joints and then welded, whose combination insures maximum firmness and stability

Sustav / System

Srce sustava bTech simulatora čini snažno, po mjeri izrađeno računalo. Od istog se grana čak 5 ostalih sustava, a to su: sustav napajanja, vizualni sustav, sustav elektromehaničkih cilindara, sustav upravljanja i softverski sustav. Isti će biti povezani najsuvremenijim optičkim i ostalim žičanim i bežičnim vezama specijalno načinjenih za interface sustave, koji osiguravaju kvalitetan i brz prijenos informacija. Svi će sustavi biti kalibrirani posebnim tehnikama kojima se postiže milimetarska preciznost i odlična sinkronizacija svih pet sustava bTech simulatora.

The heart of the b Tech simulator is powerful, custom made computer. That computer creates a base tor 5 other sub-systems that are powering the simulator. These systems (powering system, visua/ system, system for electromechanical cylinders, control system and software system) are going to be connected with /atest, state of the art optica/ and other wire and wireless connections, specially made tor interface systems, which are insuring tast high quality transfer of information. A/I systems wi/1 be calibrated according to the /atest requirements, in order to create pit to point precision and excel/ent synchronization of a/I five sub-systems.