bTech simulator leta je jednosjedna verzija simulatora leta Airbusa A320 za prvog časnika (kopilota). Simulator korisniku može pružiti ugođaj pravog leta, jer je moguće simulirati potpuno sve faze leta— od pokretanja zrakoplova, rulanja po pisti, polijetanja, letenja na ‘cruising altitude’, prilaza zračnoj luci po ILS-u, slijetanja, parkiranja zrakoplova i opsluživanja.
bTech simulator ima 6 podsustava, a to su električni, računalni, podsustav slike, zvuka, pokreta i zrakoplovnih sustava.

Električni podsustav služi za napajanje čitavog simulatora. Simulator se priključuje na dvofaznu strujnu utičnicu nominalnog napona 220 V. Nominalna snaga simulatora je 500 W, dok je snaga pri pokretanju 1,2 kW. Čitav simulator je zaštićen od pokretanja pomoću RFID čitača, kako bi samo korisnici s pripadajućom karticom ili lozinkom mogli pokrenuti simulator. Sustavi u simulatoru se pokreću pomoću kip prekidača spojenih na 5 releja. Prenaponska zaštita se sastoji od 4 16-amperskih osigurača. Korisnik na raspolaganju ima gljivu za isklop u slučaju nužde, koja prekida čitav dovod struje u simulator. U slučaju nestanka električne energije, računalo, TV i monitori za osnovne instrumente su zaštićeni UPS-om, koji ih nastavlja napajati do 25 minuta punom snagom ili jedan sat s 50% izlazne snage

Računalni podsustav
se sastoji od glavnog računala. Najvažniji aspekt računala je njegova grafička kartica koja ima 5 izlaza (1 DVI, 2 HDMI i 2 DP izlaza) na koje su spojeni svi instrumenti s monitorima. Memorija računala je 2 TB, dok je RAM memorija 16 GB.

Podsustav slike
se sastoji od 4 monitora—jednim glavnim, dijagonale 165 cm, koji simulira pogled iz kokpita, dva monitora za instrumente i jedan monitor za MCDU.

Podsustav zvuka se sastoji od 5 zvučnika i jednim ‘subwoofer’ zvučnikom. Zvučnici su opremljeni ‘surround’ sistemom, koji korisniku pruža osjećaj zvuka kao da je u pravom kokpitu, dok ‘subwoofer’ zvučnik osim zvuka niže frekvencija, oponaša i vibracije koje se prenose na podlogu simulatora.

Podsustav pokreta
se sastoji od dva elektromehanička cilindra (aktuatora) koja pomiču sjedalo sukladno pokretima zrakoplova u simulaciji. Cilindri su spojeni u upravljačku jedinicu koja je spojena s računalom pomoću USB AM-BM kabla. Kako u sklopu cilindara za vrijeme dugih letova raste temperatura, što može uzrokovati i kvar same upravljačke jedinice, ugrađeni su posebni rashladni ventilatori koji drže radnu temperaturu cilindara kontroliranom.

Podsustav zrakoplovnih sustava
se sastoji od instrumenata potrebnih za letenje, a to su: ‘throttle lever’ ili poluge za dodavanje potiska, ECAM controls, MCDU, radio, Engine masters panel, Flaps & Speedbrake Panel, Parking brake panel, ACARS printer, Flight stick, Tiller wheel, Rudder pedals, Overhead panel, Master warning & Caution cutoff buttons, FCU, Landing gear lever, Autobrake panel, Primary flight display, Navigation display, Engine display, i System ili ECAM display.